Tysbud

DEFRO HOME INTRA SM

Defro Home to przede wszystkim ekologiczne urządzenia, jak podają:
• Spełniamy wysokie emisje spalin pieców, kominków i innych
urządzeń energetycznych, które wejdą w życie już w 2022 roku.
• Badania potwierdzają, że produkowane przez nas urządzenia
spełniają wymogi norm BImSchV2 oraz Ekoprojektu.
• Gwarantujemy wysokiej klasy energetycznej kominki i piecyki.
Oferujemy nie tylko doskonałej jakości wkłady, ale też chronimy
środowisko minimalizując emisję pyłków oraz tlenku węgla.